header  
 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen conservering en restauratie.

Conservering is gericht op het behoud van het origineel en het vertragen van verval en is daarom vaak noodzakelijk. Onder conservering valt bijvoorbeeld het reparareren van scheuren, gaten en barsten en het consolideren van de verflaag om verfverlies te voorkomen.

Restauratie concentreert zich op het verbeteren van de esthetische verschijning. Vaak gaat het om het verwijderen van vergeelde vernissen en verkleurde overschilderingen en retouches en om het aanbrengen van nieuwe retouches en vernis.

 
 

Respect voor het origineel, acceptatie van natuurlijk patina en reversibiliteit van alle nieuwe toevoegingen liggen ten grondslag aan elke behandeling.

Vooronderzoek wordt verricht om de conditie en de problemen in kaart te brengen, hieruit volgt een conserverings-/restauratieplan. Bij specifieke problemen kan uitgebreid onderzoek nodig zijn om bijvoorbeeld materiaalgebruik van de kunstenaar of de originaliteit van de aanwezige materialen te kunnen beoordelen.

 
 

Documentatie voor, tijdens en na behandeling aan de hand van foto’s en een verslaglegging van de uitgevoerde behandeling met vermelding van de gebruikte materialen is vast onderdeel van elke behandeling.

Naast actieve behandelingen is preventieve conservering een belangrijk aspect van de zorg voor het origineel. Veroudering door bv. straling, klimaat en bewaaromstandigheden kan door klimaatcontrole, UV filters en speciale inlijstingen beperkt worden.
                                                                                                                                                 next

 
  Footer