header  
 

Studie kunstgeschiedenis, archeologie en volkenkunde (1987-1993) aan de Westfälische Wilhelms Universität, Münster, (D), cum laude gepromoveerd in 1993.

Postacademische opleiding tot restaurator voor schilderijen en beschilderde objecten aan de Konservatorskolen, Kongelige Danske Kunstakademi, København (DK), diploma behaald in 1995.

 
 

Sindsdien werkzaam als restaurator in restauratie- en onderzoeksprojecten, vaste dienst en freelance in Denemarken, Duitsland, België en Nederland voor o.a.:

Fælleskonserveringen(DK), Mauritshuis, Stichting Restauratieatelier Limburg, Kröller Müller museum, restauratie Oranjezaal SRAL, ICN onderzoeksproject nadonkering van 19de eeuw schilderijen, schilderijenrestauratieatelier Collecties ICN, Frans Hals Museum, particulieren en kunsthandel.

 
 

Advies en bijscholing aan museumsmedewerkers en collectiebeheerders betreffende de omgang met schilderijen en preventieve conservering.

Opgenomen in het RestauratorenRegister en erkend lid van RestauratoreNederland.
Lezingen en publicaties over onderzoeksprojecten en uitgevoerde restauraties.
Vakkennis bijgehouden door regelmatige deelname aan congressen, symposia en masterclasses.
                                                                                                                                                 next

 
  Footer